Tuesday , September 22 2020

Ets2 Mod Fikcyjny Region 1:1 v0.11 BETA


English:
Map of Poland in the scale of 1: 1, focusing (for now) on the area of ​​the Kalisz poviat.
Version v0.11 BETA:
– some bugs fixed, including holes.
– no orders to Witoldów, Kamień, Morawin and Michałów.
– temporary liquidation of the portal to Bydgoszcz.

Markings are missing in some places on the map. There will also be an additional version v0.12 BETA adding road signs.

Polski:
Mapa Polski w skali 1:1, skupiająca się (na razie) na terenach powiatu kaliskiego.
Wersja v0.11 BETA:
– poprawka części błędów, w tym dziury.
– brak zleceń do Witoldowa, Kamienia, Morawina i Michałowa.
– tymczasowa likwidacja portalu do Bydgoszczy.

Na mapie w niektórych miejscach brakuje oznakowania. Będzie również dodatkowa wersja v0.12 BETA dodająca znaki drogowe.

Facebook: https://www.facebook.com/Fikcyjny-Region-11-100823711576685/?epa=SEARCH_BOX

Credits:
Jakubek

DOWNLOAD 

Check Also

SVK MAP by KimiSlimi V.26 – 1.37

Sponsored links WHAT IS NEW IN V.26 – DEMO? + Added 1 New City (Žilina) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *