Sunday , September 27 2020

Fikcyjny Region 1:1 v0.1 BETA


Sponsored links

English:
Map of Poland in the scale of 1: 1 focusing (so far) on the area of ​​the Kalisz poviat.

WARNING! Holes may appear in some places on the map. They will be patched in version 0.1. The map is 90 percent complete.

To play on the map, you need to create a new profile and then select the polska.mbd game module (it can be selected only when the Fikcyjny Region map file is selected in the modification manager). The instruction is similar to the one for the Fikcyjna Polska map.

All map DLCs are required.

The map also includes Michałów, Witoldów, Kamień, Morawin and the pseudo-ferry to Bydgoszcz. You can deliver loads to them, but I do not recommend going there, because these areas are not finished yet.

Version: 1.37 / 1.38

Polski:
Mapa Polski w skali 1: 1 skupiająca się (dotychczas) na terenie powiatu kaliskiego.

OSTRZEŻENIE! W niektórych miejscach na mapie mogą pojawić się dziury. Zostaną załatane w wersji 0.1. Mapa jest kompletna w 90 procentach.

Aby zagrać na mapie, należy stworzyć nowy profil, a następnie wybrać moduł gry polska.mbd (można go wybrać tylko wtedy, gdy w menadżerze modyfikacji zaznaczony jest plik mapy Fictional Region). Instrukcja jest podobna do tej dla mapy Fikcyjna Polska.

Wszystkie mapy DLC są wymagane.

Na mapie uwzględniono także Michałów, Witoldów, Kamień, Morawin oraz pseudoprom do Bydgoszczy. Można do nich dostarczać ładunki, ale nie polecam tam jechać, bo te tereny nie są jeszcze ukończone.

Wersja: 1.37/1.38

Credits:
Jakubek

DOWNLOAD 168 MB


Check Also

SVK MAP by KimiSlimi V.26 – 1.37

Sponsored links WHAT IS NEW IN V.26 – DEMO? + Added 1 New City (Žilina) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *